portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Relatie therapie

Wat wordt hier bedoeld met ‘relatie’?

Relaties bestaan er in soorten en maten. Maar de relaties waar ik op doel zijn menselijke relaties waarin vertrouwelijkheid, nabijheid, en onderlinge liefde kenmerkend zijn. Er is sprake van een bepaalde verwantschap. Je kunt denken aan partnerrelatie, ouder-kindrelatie, gezinsrelatie etc. Als je ‘in’ relaties kijkt kunnen bepaalde domeinen onderscheiden worden:

 • veiligheid en geborgenheid
 • communicatie en interactie
 • liefde en zorg voor elkaar
 • verbinding en hechting
 • macht en autonomie
 • verwachtingen
 • een relatie onderhouden
 • intimiteit en seksualiteit*

Wanneer relatie therapie?

In elke relatie zijn er soms problemen of spanningen. Dat is normaal. Vaak kunnen jullie dat zelf of eventueel met behulp van vrienden en familie oplossen. Maar soms lukt dat niet (meer) en worden de problemen en spanningen groter en herken je misschien het volgende:

 • je begrijpt elkaar niet meer
 • conflicten lijken maar niet opgelost te kunnen worden
 • verwijdering en vervreemding
 • angst voor(echt)scheiding

Wat is het doel van relatietherapie?

Relatietherapie is het in beeld krijgen van de oorzaak van de problemen die er spelen. Vaak liggen die oorzaken veel dieperliggender dan we zo zelf op het oog hebben. De manier waarop we met elkaar omgaan heeft alles te maken met hoe wij zelf de persoon zijn geworden die we nu zijn. Hierbij speelt zeker mee wat je verwachtingen zijn bij een relatie en wat je van de ander verwacht.

Relatietherapie kan oplossingen bieden. Samen met jou en jouw partner onderzoeken we de interactiepatronen, hechtingsstijlen, maar ook de mogelijkheden om elkaar weer te gaan begrijpen…..voelen of / dat (ver)binding weer mogelijk is. Om ieder tot zijn of haar recht te laten komen zullen zowel individuele als gezamenlijke sessies plaatsvinden. Onderaan deze pagina vind je welke therapievormen ik hierbij in kan zetten.

Therapie voor (samengestelde) gezinnen

Gezinnen kunnen te maken krijgen met gebeurtenissen in het leven zoals verlies van een dierbare, (dreigende) echtscheiding, problemen binnen de opvoeding, of andere ingrijpende situaties die van grote invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van klachten of problemen bij (een van de) gezinsleden.

Maar ook een nieuw gevormd, samengesteld gezin brengt weer ieder eigen kenmerken en dynamiek mee. Vanzelfsprekendheden zijn dan soms niet meer zo vanzelfsprekend. Ook speelt het thema ‘loyaliteit’ hierbij een grote rol. Boven omschreven relatie-domeinen lijken opnieuw op de proef gesteld te worden.

Gezinsproblematiek is vaak complexer doordat er meerdere personen bij betrokken zijn en we van diverse verantwoordelijkheden kunnen spreken. Zo is er onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van ouder(s) en (jongere of oudere) kind(eren). Niet alles wat zich in een gezin afspeelt is zichtbaar of hoorbaar. Door liefde en loyaliteit zal gezinsproblematiek ook een uitwerking hebben op de gezinsdynamiek.

We zullen samen naar de verschillende patronen in de omgang met elkaar kijken en onderzoeken waar en hoe de mogelijkheden tot verandering liggen. In de gezinstherapie is er ruimte voor ieders beleving van het probleem en de mogelijke oplossing maar ook voor het gezinsverhaal. Onderaan deze pagina vind je welke therapievormen ik hierbij in kan zetten.

Kinder- jongerentherapie

Soms zie je dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Dit is niet alleen naar voor het kind of de jongere zelf, maar zal ook een effect op jezelf als ouder of opvoeder hebben. Of misschien wel zelfs op het hele gezin. Voor meer informatie kun je middels de link de volgende pagina’s bezoeken:

Therapievormen binnen relatie- en gezinstherapie

Als psychodynamisch therapeut kan ik gebruik maken van een scala aan therapievormen. Ik kan dus integratief (therapievormen afstemmen en combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen) werken. In feite kunnen van alle genoemde coachings- en therapievormen gebruikt gemaakt worden maar van onderstaande het meest:

En uiteraard worden deze therapievormen weer aangevuld tot maatwerk.

De grootste afstand tussen mensen is een misverstand…………

Binnen dierbare relaties is het heel belangrijk om elkaar te begrijpen, te ‘verstaan’. Als je er zelf niet meer uitkomt of wat ondersteuning kan gebruiken, dan kun je gerust contact opnemen. Uiteraard kun je dat ook doen als je nog vragen hebt of aanvullende informatie nodig hebt.

* Voor relatieproblemen op seksueel gebied verwijs ik je graag door naar een seksuoloog of een andere expert op dit gebied.* Voor relatieproblemen op seksueel gebied verwijs ik je graag door naar een seksuoloog of een andere expert op dit gebied.