portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Kinder- en jongerencoaching

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. Soms heeft je kind net even wat extra hulp nodig dan jij zelf, de school of de omgeving kan bieden. Bij kindercoaching werk ik in overleg met de ouders èn het kind. Na een intake wordt een plan opgesteld en werk ik een aantal sessies met het kind. Daarna volgt een evaluatie en eventueel een voortzetting. Kinderen worden betrokken bij het bepalen van de hulpvraag en bij de evaluatie. Kinderen vanaf 16 jaar hebben volgens de wet het recht om te bepalen hoe hun traject eruit gaat zien.

Bij kindercoaching werk je met het principe dat de antwoorden in het kind zelf zitten. Ik werk vanuit een actuele situatie, oplossingsgericht en kijk voorbij de “problemen” die jouw kind heeft. Vaak zijn bepaalde eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind vergeten of niet (voldoende) opgemerkt. Werken aan het zelfvertrouwen en zelfkennis zijn belangrijke onderdelen. Op een stevig fundament kan het kind / de jongere ‘bouwen’ en wat onbezorgder in het leven gaan staan.

Wanneer kindercoaching?

De hulp van een kindercoach kan ingeschakeld worden wanneer jouw kind al een tijdje niet lekker in zijn vel zit. Je kunt kindercoaching inzetten wanneer jouw kind

 • Onzeker of gefrustreerd is
 • heel erg verlegen is
 • leer- of slaapproblemen heeft
 • heel veel piekert en zorgen maakt over van alles en nog wat
 • moeite heeft met emoties herleiden en uiten
 • verdrietig is
 • (faal)angstig
 • last heeft van driftbuien
 • een scheiding moet verwerken
 • gepest wordt….etc…..

Herken je jouw kind niet niet in de kenmerken maar zit hij toch niet lekker in zijn vel? Ook dan kan ik waarschijnlijk helpen. Neem gerust contact op om te vragen en overleggen.

Wat is het verschil tussen kindercoaching en jongerencoaching?

Het verschil tussen kindercoahing en jongerencoaching heeft in eerste plaats te maken met de leeftijd en de ontwikkeling. Vanaf ongeveer 15-16 jaar is de leefwereld van de jongeren ‘anders’. In deze levensfase wordt er ook geproefd van nieuwe kansen en vrijheden. De sociale, fysieke, seksuele en neurologische ontwikkeling verlopen snel. Dit leidt ook vaak tot heel andere hulpvragen en gespreks- en begeleidingstechnieken.

Een aantal problemen waar pubers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • (cyber)pesten en sociale media, gamen
 • angst
 • somberheid, piekeren, depressie
 • verliefdheid, relaties, seksualiteit
 • gamen en alcohol- en drugsmisbruik ….etc….

Coaching van jongeren is er vooral op gericht om jongeren te helpen beter zichzelf te zijn en zich tot een volwaardig mens te ontwikkelen. Het gaat daarbij altijd om balans

 • tussen aandacht voor nu en later
 • tussen luisteren en suggesties doen
 • tussen technieken toepassen en juist loslaten

De jongere staat altijd centraal, de jongere is immers om wie het uiteindelijk gaat. Wanneer jongeren beter in hun vel zitten heeft dat vaak ook een positieve uitwerking op de relatie met hun ouders, verzorgers, leraren of andere betrokkenen.

Coachingswerkvormen

Er wordt gewerkt met allerlei interventietechnieken, zoals gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen, metaforen, lichaamswerk, visualisaties, delenwerk, (kaart)spellen, creatieve werkvormen, oplossingsgerichte technieken, systemische interventies en soms ook zelf meegebracht materiaal van het kind.

Je kunt ook een kijkje nemen op de pagina waarop coachingsvormen worden beschreven. Vele coachingstechnieken pas ik aan op leeftijd en ontwikkeling en maak hier combinaties uit om maatwerk te bieden.

Een webpagina voor kinderen en jongeren

Ik kan me voorstellen dat je kind ook graag wil weten wat coaching voor hem/haar inhoudt en wat hem/haar te wachten kan staan. Daarom kun je doorklikken op de volgende linken om deze info-pagina te openen:

 • info voor kinderen
 • info voor kinderen

Zijn er dan nog vragen? Neem dan gerust contact met me op.