portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Therapie

Wat is psychodynamische therapie?

Voor zover bekend was Freud de eerste die de term ‘psychodynamische therapie’ gebruikte. Daarmee wordt het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens, gevoelens en emoties bedoeld. Tegenwoordig staat psychodynamische therapie voor een praktische, toegepaste vorm van psychotherapie die bewust gebruik maakt van verschillende moderne therapievormen die complementair zijn (elkaar aanvullen) en hun effectiviteit ruimschoots bewezen hebben. Dit maakt het voor mij als therapeut mogelijk om heel precies aan te sluiten bij je hulpvraag.

Waar coaching en counseling zich vooral richten op hoe je in het hier en nu leeft en de doelen op de toekomst richt, wordt bij therapie ook gekeken naar de oorsprong of de ontstaanswijze. Je kijkt dus terug op je verleden omdat je daar vaak de oorzaak van je huidige problemen kunt vinden. Je kunt dan deze gebeurtenissen verwerken of een plaatsje geven zodat jij weer zelf de regie kunt nemen over jouw leven. Therapie wordt dus aangevuld door coaching.

Pychodynamsiche therapie valt onder de complementaire geneeswijzen.

Wat bereik je met psychodynamische therapie?

Het doel is om weer tot je oorspronkelijke kern, tot essentie te komen. Los van overlevingsstrategieën die je gaande weg je leven bent gaan ontwikkelen. We gaan op zoek naar wat jou drijft, jouw kern of wezen is van waaruit je je in vrijheid kan verbinden met anderen. Zodat je leven leeft, op elke LEEF-tijd.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met me op.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf