portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Complementaire of alternatieve geneeswijzen?

Wat is complementaire of alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve Geneeswijzen is eigenlijk een verkeerde term of woordkeus, ‘Alternatief’ suggereert dat het als vervanging voor de reguliere geneeskunde, dus in de plaats kan komen. Dit is niet het geval. De definitie Complementaire Geneeskunde (compleet makend) of Additieve Geneeskunde (toevoegen aan) dekken de lading beter. Helaas is de term ‘Alternatieve Geneeswijzen nog steeds een veel gebruikte term.

Verschil complementaire en reguliere geneeswijzen

Binnen de complementaire geneeswijzen hanteert men veelal de “holistische” zienswijze. Een klacht wordt nooit op zichzelf beschouwd maar er wordt vanuit gegaan dat er een wisselwerking tussen lichaam en geest is met fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele facetten. Als er sprake van disharmonie is zullen bijvoorbeeld emotionele zaken ook inwerken op het lichamelijke en mentale functioneren, en omgekeerd. De behandeling bestaat uit het versterken van de eigen afweer en het herstellen van het evenwicht. Complementaire geneeswijzen leggen naast het behandelen van de klacht ook de nadruk op preventie, het voorkomen van gezondheidsproblemen. De (‘gewone’) reguliere geneeswijzenzijn zijn vooral gericht op het herstellen of genezen van de al aanwezige klacht(en).