portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Regressietherapie

Wat is regressietherapie?

Regressie betekent letterlijk "teruggaan in de tijd". Alles wat je ooit hebt meegemaakt ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen.

Wat gebeurt er met regressietherapie?

Door regressietechnieken is het mogelijk terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. We leggen momenten bloot waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt en onderzoeken of deze een doorwerking heeft in het heden. Of we gaan op zoek naar het ontstaan van een klacht die zijn oorsprong heeft in het verleden. Vaak belemmeren deze ons bij het maken van nieuwe keuzes. Een regressietechniek is trance.

Wat is trance?

Trance is een alledaags verschijnsel, een toestand die iedereen kent. Bijvoorbeeld het helemaal opgaan in een boek of een spannende film, waardoor je de omgeving vergeet. Over het algemeen geeft dit een prettig gevoel.

Als trance opgewekt wordt spreken we over hypnose. Een hypnotische trance kan worden omschreven als een toestand van alerte rust. Gedachten en gevoelens uit het dagelijkse leven zijn wat meer naar de achtergrond geschoven, waardoor iemand zich meer kan richten op innerlijke processen. Ik wil uitdrukkelijk vermelden dat je bij trance het zelfbewust niet verliest. Op elk moment zou je de trance kunnen onderbreken.

Het nut van regressietherapie

Als bepaalde gebeurtenissen uit je verleden een eigen leven zijn gaan leven waarvan je je nauwelijks meer bewust bent, kun je daar in het ‘nu’ nog hinder van hebben. In regressie kun je je weer bewust worden van de verbanden en op zoek gaan naar wat nodig is om deze gebeurtenis te helen en te integreren in je huidige leven. Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten uit je verleden. Deze ‘wakker’ maken zodat je er in het hier-en-nu van kunt profiteren.

Kijk ook bij innerlijk kind werk voor informatie over het oplossen van kindstukken.