portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Provocatieve coaching

Provocatief Coachen heeft haar basis in de Provocatieve Therapie zoals die is ontwikkeld door therapeut Frank Farrelly. Zelf noemde hij het: ‘Liefdevol plagen’ of ‘De advocaat van de duivel spelen’. Deze  manier van communiceren daagt uit en combineert humor, warmte en provocatie. Provoceren werkt pas als er sprake is van een vertrouwensband. Het gaat uitdrukkelijk niet om cynisme of sarcasme. De gedachte achter provocatief coachen is dat mensen weerbaarder zijn dan je denkt: trek de ezel aan zijn staart als je wilt dat hij vooruit gaat!

Link met de Positieve Psychologie

De Positieve Psychologie erkent weliswaar het (psychisch) lijden van de mens, maar focust vooral op het benoemen, onderzoeken en versterken van allerlei positieve competenties en menselijke deugden, zoals: veerkracht, humor, dankbaarheid, vergeving, (echt) aanwezig zijn etc. Het provocatieve coachen deelt deze visie.

Beide stromingen kiezen ervoor om niet onnodig te gaan graven in het verleden, maar vanuit het hier en nu te kijken naar positieve doelen, zetten van betekenisvolle stappen en daarbij te leren van het verleden en wat daarin wel en niet gewerkt heeft. Bij beide zie je bovendien een positief en optimistisch mensbeeld terug, dat uitgaat van het goede en gezonde in de mens en zijn/haar leerbaarheid en veerkracht.

Combinatie van coachings- en communicatievormen

Provocatieve Coaching is voor mij geen choachingsvorm op zichzelf. Ik zal het wel toepassen om jouw probleem duidelijk te krijgen of als ik je over je oude vertrouwde patronen of overtuigingen heen wil laten kijken. Ik combineer dan met andere technieken en schat in of dat het bij jouw persoonlijkheid en omstandigheden past.