portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Kernkwaliteiten en Kernkwadranten

Wat is een Kernkwaliteit

Een kernkwaliteit is een positieve eigenschap die jou inspireert en bezielt. Het ligt in jouw wezen, een kracht die in potentie aanwezig is. Omdat die kwaliteit voor jou zo vanzelfsprekend is denk je al snel ‘Dat kan toch iedereen’. Nee dus. Om tot je recht te komen is het goed je (kern)kwaliteiten te kennen en benutten. In relatie tot anderen hebben we te maken met een gedragsarsenaal van vele mensen. En wat de een beschouwt als kwaliteit kan een ergernis voor de ander zijn. In relatie-, gezins- of werkverband kan deze (zelf)kennis een ander licht werpen op ergernissen en een ingang bieden tot het verbetering.

Wat is een Kernkwadrant

Daniel Ofman is de grondlegger van de kernkwadranten. Volgens hem heeft elke kwaliteit ook zijn schaduwkant. Als je doorschiet in je kwaliteit wordt het een zwakte; je valkuil. Zo kan de kwaliteit ‘besluitvaardigheid’ doorschieten in ‘drammerig worden’ of de kwaliteit ‘nauwkeurig’ doorschieten in ‘pietluttig’.

Iemands doorgeschoten kwaliteit kan je gaan irriteren. Het wordt dan, volgens Ofman, jouw allergie. Deze allergie heeft vaak te maken met jouw eigen kwaliteit. Als je zelf bescheiden bent, kan je je bijvoorbeeld mateloos irriteren aan iemand die bij jou arrogant overkomt. Als je kunt zien dat dit echter de doorgeschoten kwaliteit ‘zelfvertrouwen’ is, kom je bij je eigen uitdaging. Als bescheiden persoon is het bijvoorbeeld je uitdaging om iets meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kun je weergeven in een kernkwadrant zoals hieronder. Door het samenstellen van een kwadrant wordt inzichtelijk welke vaardigheid voor jou een uitdaging kan zijn om te ontwikkelen.

Kernkwaliteiten