portret Lilian Spijkerman

Conctact informatie

Lilian Spijkerman

Julianastraat 19
5731 GM Mierlo

tel: 06-13257044
service@totessentie.nl

U kunt ook terecht op avonden en zaterdagen.

Assen van Verandering

De Assen van Verandering is een praktisch model dat is ontwikkeld voor professionals en maakt een belangrijk deel uit van een van de meest vooraanstaande coachopleidingen ter wereld (the Meta-Coach Training System ®). Het is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die uit zichzelf een belangrijke verandering in hun leven succesvol hebben behaald. Hall heeft van al deze 'veranderingsexperts' de achterliggende structuur van hun succesvolle gedrag in kaart gebracht. Daaruit bleek dat iedereen die succesvol verandert, acht dezelfde aspecten benoemt, die eveneens naar voren komen als fasen binnen het veranderingsproces:

 1. Ergens weg van willen, iets willen vermijden
 2. Ergens naartoe willen, iets willen bereiken
 3. Inzicht in de gedachten en gevoelens die het ongewenste gedrag sturen
 4. Het besluit nemen te veranderen
 5. Binnen jezelf nieuwe, effectieve gedachten en gevoelens creëren
 6. Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren.
 7. De behaalde verandering erkennen en waarderen
 8. De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren.

Voor iedereen die wil veranderen.

Het model ‘De Assen van verandering’ biedt uitstekende mogelijkheden om je het gehele veranderingsproces te begeleiden. Het focust op de achterliggende strategie van gedrag en gevoel. Eén van de acht ingrediënten voor succesvolle verandering is inzicht. Door de juiste vraagstelling voer ik je als het ware over de assen van

 • motivatie
 • bewustwording
 • creëren
 • bevestigen

Bewustwustwording over de structuur van jouw gedachten en patronen helpen je om met helderheid en motivatie een duurzame verandering neer te zetten.